€34.00

gebeds sjaal Matheus 9:20-21

  • Om het geloof van de gelovige aan te moedigen, heeft deze gebedsmantel vier teksten over genezing in het Engels op de vier hoeken,
  • met het vers van Matt 9: 20-21,"... als ik alleen zijn kledingstuk kan aanraken ..." op de kroon. In het midden van de gebedsmantel staat de naam van God, "Jehova Raphe" in het Engels en het Hebreeuws.
  • De vier hoeken luiden als volgt:
  • Genees mij, Here, en ik zal genezen worden; red mij en ik zal gered worden, want U bent degene die ik prijs. Jeremia 17:14
  • Hij zei tegen haar: "Dochter, je geloof heeft je genezen, ga in vrede en wees bevrijd van je lijden." Markus 5:34
  • ... De straf die ons vrede bracht, was op hem en door zijn wonden zijn we genezen. Jesaja 53: 5
  • O Heer, mijn God, ik heb om hulp gehuild en u hebt mij genezen. Psalm 30: 2
  • Formaat : 183cm x 56cm